דף לימוד סביב מנהג ההבדלה

דף לימוד סביב מנהג ההבדלה

בקטע זה ניתן לצפות בדף מקורות המהווה בסיס ללימוד משותף סביב מנהג ההבדלה והמקורות העומדים מאחוריו. הדף מכיל את נוסח ההבדלה (אשכנז), מקורות נוספים המתייחסים למנהג ושאלות מנחות המלוות את הדיון ומשמשות כבסיס ללימוד בקבוצה. הדף מיועד לאלו המעוניינים להעמיק עוד סביב מנהג ההבדלה במסגרת של לימוד משותף.

השאלות העולות לדיון בדף:

מהם מרכיבי ההבדלה?

מה משמעותה של ההבדלה? בין מה למה מבדילים?

האם קיים קשר בין סוגי ההבדלות השונים המוזכרים בחלק האחרון?

מה משמעות ההבדלה בין ישראל לעמים?

למה דברים אלה נאמרים דווקא במוצאי שבת?

הדף הוכן ע"י 'מעגל טוב', ארגון העוסק בלימוד משותף של טקסטים יהודיים בגישה פלורליסטית ופורסם באתר 'מדרשת'. לצפייה בדף, לחצו כאן.

 

השארת תגובה