מדוע יש לברך את ברכת המזון דווקא במקום האכילה?

מדוע יש לברך את ברכת המזון דווקא במקום האכילה?

קטע זה מכיל שיעור קצר העוסק בחובה ההלכתית לברך את ברכת המזון במקום שבו אכלת והסיבות לכך. ההלכה קובעת שאדם צריך לבקר את ברכת המזון באותו כיסא ממש בו ישבת במהלך הארוחה, אך עם זאת, ישנה אפשרות לזוז מרחק ארבע אמות (כשני מטר) באם יש צורך בכך, ואם יש צורך גדול אף יותר, גם לזוז לחדר אחר שיש בו קשר עין לחדר בו אכלת. השיעור מועבר ע"י הרב אמנון חגיגי, כחלק משיעורי ההלכה היומית שלו.

השארת תגובה