איפה נקברה רחל?

איפה נקברה רחל?

היסטוריונים וארכיאולוגים מקראיים נחלקו בשאלה היכן מקום קבורתה של רחל אימנו. חלקם טוענים כי היא קבורה היכן שאנו מציינים את קברה היום, צפונית לבית לחם, וחלקם מצביעים דווקא על אפשרות כי היא נקברה בנחלת שבט בנימין. זהו מחקר המעגן תפיסה זו ומביא לה מקורות עתיקים ומודרנים המאששים אותה. המחקר נכתב ע"י דניאל משה לוי ופורסם ב"דעת" מבית מכללת הרצוג.

המחקר עוסק בסתירה שבין שני מקורות. האחד אומר שרחל נקברה ב"דרך אפרת היא בית לחם" (בראשית מח, ז) והשני "בלכתך היום מעמדי ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימן בצלצח" (שמואל א י:ב), כלומר – מצפון לירושלים. לדעה זו יש סימוכין בשטח ובדברי חז"ל. במאמר מוצע שבקבר רחל המוכר לנו – מתה רחל, אך נקברה באתר אחר.

השארת תגובה