פתיחת בית העלמין הצבאי בהר הרצל

בסרטון זה תוכלו לצפות ב"יומן כרמל" שהיה יומן חדשות שהוקרן לפני הסרטים בבתי הקולנוע. יומן זה מתאר את הקמת בית העלמין הצבאי בהר הרצל ב 1949, ואת הקברים הראשונים שבו, מתמלאים בחללי מלחמת העצמאות.
במלחמה נפלו 6000 איש, מתוכם 3600 חיילים. מספר זה היווה כאחוז מהאוכלוסיה היהודית בארץ באותם ימים.

השארת תגובה