אם לא אעלה – בן סנוף

"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני.
תדבק לשוני, לחיכי אם-לא אזכרכי:
אם לא אעלה, את ירושלים על, ראש שמחתי." תהילים קל"ז

השארת תגובה