המדרש על רבי אלעזר בבית המרחץ

המדרש על רבי אלעזר בבית המרחץ

בעמוד זה ניתן למצוא את המדרש המלא על רבי אלעזר שנכנס לבית המרחץ הרומי, הלקוח מתוך תלמוד ירושלמי, מסכת שבת פרק ו' דף ח' ט"ג.

רבי אלעזר הוה יתיב מטייל בבית הכסא. אתא חד רומאי וקדים יתיה ויתיב ליה. אמר: 'לית הדין על מגן'. מיד נפק חד חיוא ומחא יתיה וקטל יתיה." (תרגום: רבי אלעזר ביקש לשבת בבית הכסא. בא רומאי אחד והקדים אותו וישב לו. אמר [רבי אלעזר]: 'לא קרה הדבר לחינם'. מיד יצא נחש אחד, הכיש אותו [את הגוי] והרג אותו).

השארת תגובה