Night in Masada

שיר של דיויד ברוזה, המרבה להופיע במצדה, המספר באנגלית על מצדה, באוירה מדברית, ללא התייחסות להיסטוריה של המקום, אלא רק לתחושה שמדובר בסוף העולם.

השארת תגובה