איך הפכה מצדה למיתוס

איך הפכה מצדה למיתוס

מטרתו של מאמר זה היא לסקור כיצד הפך סיפור המצור על מצדה למיתוס של גבורה בתודעת היישוב לפני קום המדינה, ובמיוחד בקרב הנוער של תנועת העבודה, עד שהיה למיתוס ישראלי החוצה אידאולוגיות ותנועות פוליטיות. המאמר סוקר את התהוות המיתוס למרות תחושת אי הנוחות שהסיפור יוצר בחלק מהציבור שנחשף לו.

השארת תגובה