Withou you- ארמון בזמן

בקטע זה ניתן לצפות ולהאזין לקליפ של היצירה Withou yoy, העוסקת בנושא השבת ואותה מבצעת תזמורת 'ארמון בזמן'.  תזמורת 'ארמון בזמן היא תזמורת חדשה בת 23 נגנים צעירים, המבצעת מוסיקה מקורית ונסיונית. ההרכב מורכב משילוב בין כלים קלאסיים ואלקטרוניים.

היצירה, בת כשעה, נכתבה כפרשנות אומנותית על הזמן במהלך השבוע. היא מתחילה בתיאור של שעות מוצאי השבת, על אופיין המיוחד, וממשיכה בתיאור השבוע במרוצתו, בעליותיו ומורדותיו, עד אשר מגיעה לשיאה עם נגינת יום השבת: היום הנכסף שבו ייווצר הריק, היום הניצב כ-'ארמון בזמן' בין הימים האחרים, בו הדרך בה אנו תופסים את הזמן משתנה. רעש מול שקט, גודש אינפורמציה מול חוסר. מהירות מול תשומת לב. את המושג 'ארמון בזמן' טבע הפילוסוף הרב יהושע השל בספרו "השבת", בו הוא מתאר את היום השביעי כהזדמנות ותרופה עבור כל אדם באשר הוא בחיים הקפיטליסטים העירוניים, למנוחה מעיסוק חומרי ופניה להתבוננות.

השארת תגובה