שלום עליכם'- מנהגים ייחודיים

שלום עליכם'- מנהגים ייחודיים

בקטע זה ניתן למצוא קישור למאמר קצר ותמציתי באנגלית, בו מתאר הרב שמחה ויינברג מספר מסורות ייחודיות של שירת 'שלום עליכם' הידועה בכול קהילות ישראל. על פי הנהוג בקהילות רבות ושונות, נהוג לשיר את השיר בעיקר לפני הקידוש של ליל שבת, כחלק מארוחת השבת המסורתית. המאמר מפנה למספר רבנים מפורסמים ומנהגיהם הייחודיים בנוגע ל-'שלום עליכם', כגון: הבן איש חי (רבי יוסף חיים מבגדד, 1835-1909), מנהיג מרכזי ביהדות עירק וסמכות הלכתית ספרדית חשובה, שהיה נוהג להקיף את שולחן השבת בהחזיקו שני ענפי הדסים- אחד ל-'שמור' ואחד ל-'זכור' (שני הצויווים הקשורים ליום השבת); המהר"ל מפראג (רבי יהודה לב בן בצלאל, 1526-1609), משכיל  ומומחה לתלמוד, מיסטיקן ופילוסוף, שהיה נוהג לא לשיר את הבית 'ברכוני לשלום', שמא ייחשב הדבר כאילו הוא מתפלל למלאכים ולא לקב"ה בעצמו; ואביו של הרב שמחה ויינברג בעצמו- רבי יעקב ויינברג (1923-1999 ), שהיה נוהג לא לשיר את הבית 'צאתכם לשלום' שמא ייחשב הדבר כאילו הוא רוצה שהמלאכים יעזבו.

 לקריאת המאמר, לחצו כאן.

השארת תגובה