שלום עליכם' בגרסה גברית-נשית

שלום עליכם' בגרסה גברית-נשית

קטע זה מציג גרסה חלופית ל-'שלום עליכם', בה חצי מהבתים מנוסחים בנוסח הגברי המסורתי וחצי בנוסח הנשי, ובכך מציג שילוב בין הנוסח המסורתי והנוסח המודרני-פמיניסטי של הפיוט שמהווה פרשנות חדשה שלו. גרסה זו, שנכתבה בידי הרב ברט יעקובסון מהתנועה להתחדשות יהודית בארה"ב, לקוחה מתוך אתה Ritualwell.org, פרויקט של סמינר הרבנים בתנועה הרקונסטרוקציוניסטית המספק פלטפורמה ליצירת הלכות ומנהגים יהודיים חדשים.

מילות הנוסח המלא:

השארת תגובה