עיבוד מוזיקלי לתוספת לברכת הבנים

קטע זה מכיל סרטון מוזיקאלי המפגיש בין שני אומנים: הזמר החסידי אוהד מושקוביץ  והזמר הילד עוזיה צדוק, המבצעים לחן מוזיקלי לברכה "ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיתן בליבך אהבתו ויראתו ותהיה יראת השם על פניך כל ימי חייך,
ויתן לך בנים ובנות צדיקים וצדיקות עוסקים בתורה ובמצוות".

ברכה זו נהוגה כתוספת לברכת הבנים ונוהגים לאומרה בקהילות המושפעות מדרכו של ר' שלמה קרליבך (יחד עם פסוקים נוספים)

השארת תגובה