דיון הלכתי בשאלה האם מותר לקצר את נוסח הקידוש ביום השבת

קטע זה מכיל סרטון אודיו קצר באנגלית, המסביר על המנהג לקצר את הקידוש ביום השבת בקהילות חו"ל והאם זה מותר על פי ההלכה.

ברוב קהילות ישראל נהוג להתחיל את קידוש של בוקר השבת במילים "ושמרו בני ישראל'. למרות זאת, בקהילות שונות בארה"ב התפשט המנהג להתחיל את הקידוש במילים "על כן ברך", הסמוכות מאוד לברכת 'בורא פרי הגפן' ובכך לקצר משמעותית את אורך הברכה. מבחינה הלכתית, הבעיה בנוסח זה נעוצה בכך שכלול בו רק חלק מן הפסוק ועל פי ההלכה כל פסוק מן התורה חייב להיאמר בשלמותו. בסרטון מציג הרב אנקין היתרים שונים לאמירת הפסוק בחלקיותו, ומסקנתו היא שקהילות הנוהגות להתחיל את הקידוש מן המילים "על כן ברך" רשאיות להמשיך לעשות זאת, על אף שלכתחילה עדיף לומר את הקידוש בשלמותו.

הסרטון מיועד לאלו המכירים את נוסח הקידוש ומעוניינים להעמיק עוד בהבנת המנהג והדיון ההלכתי העומד מאחוריו. הסרטון הופק על ידי .Jewish Coffee House Accessibility Channel

השארת תגובה