קידוש (קול וטקסט) בנוסח רקונסטרוקציוניסטי עם פנייה לאל בשפה נשית

קידוש (קול וטקסט) בנוסח רקונסטרוקציוניסטי עם פנייה לאל בשפה נשית

קטע זה מציג קידוש בנוסח התנועה הרקונסטרוקציוניסטית, הפונה לאל בדמות נשית. זאת בניגוד לקידוש המסורתי, הפונה לאל בדמות גברית. הקטע מכיל את הקלטת הקידוש בקולה של הרבה מרגוט שטיין, את נוסח הטקס המלא בעברית, באנגלית ועם תרגום לשתי השפות, כמו גם הסבר למשמעות העומדת מאחורי ההבדלים השונים בין נוסח הקידוש הרגיל לנוסח זה. באופן מסורתי, השפה היהודית התייחסה תמיד לאל כגבר, בעוד שגרסה זו מדגישה את השפעתם של ערכי השוויון המגדרי והפמיניזם על הטקס היהודי בהתאם לערכי התנועה הרוקנסטרוקציוניסטית . לצפייה בשני הנוסחים, לחצו כאן.

קטע זה לקוח מתוך אתר ritualwell.org של התנועה הרקונסטרוקציוניסטית, המספק קטעי מולטימדיה של התנועה במטרה לקדם קיום של טקסים יהודיים.

הרבה מרגוט שטיין הנה מנהיגה מרכזית בתנועה הרקונסטרוקציוניסטית, מרצה וחזנית.

feminie

הסבר:

בהתאם לדגש ששמה התנועה הרוקנסטרוקציוניסטית על שילוב בין טקסים יהודיים מסורתיים לערכים ליברלים אמריקניים, הגרסה של קידוש ליל השבת בוחרת לפנות לאל בנוסח נשי או ניטרלי מבחינה מגדרית, בהתאם להקשר המשפט. בנוסף, ההתייחסות המסורתית לאל כ-'מלך העולם' מוחלפת במושג 'מקור כל החיים', בו לאל אין תפקיד של שליט פטריארכלי העומד בראש סדר חברתי היררכי. במקום זאת, האל מתואר בשפה עדינה וטבעית יותר כחלק מהטבע ולא כשולט בו. שינוי מרכזי נוסף בנוסח זה הוא הקריאה לעם היהודי לקחת חלק בקדושה האוניברסלית יחד עם כל העמים, במקום להיות עם נבחר ונבדל מהם.

לגרסה נוספת של הקידוש בנוסח רקונסטרוקציוניסטי והסברים נוספים על תפקיד רעיון הבחירה בתנועה, לחצו כאן. להאזנה לגרסה נוספת של קידוש שוויוני, לחצו כאן.

 

השארת תגובה