ברכת הילדים בנוסחים חלופיים (פמיניסטי-מודרני)

ברכת הילדים בנוסחים חלופיים (פמיניסטי-מודרני)

באתר זה ניתן למצוא נוסחים חלופיים לברכות ההורים לבנים ולבנות הנהוגות בערב שבת, כמו גם נוסחים המתייחסים לאל בשפה נשית ומבטאים את הגישות הפמיניסטיות-מודרניות ביהדות. נוסחים אלו ממשיכים את הנוסחים החלופיים לברכת הילדים שכתבה לראשונה מרשה פאלק, המופיעים גם באתר. פאלק היא משוררת יהודיה אמריקאית, מתרגמת שירה עברית לאנגלית ומחברת "ספר הברכות". הטקסט שכתבה מעניק פרשנות בת זממנו לברכת הילדים המסורתית, שנערכת מסביב לשולחן השבת לפני הקידוש בערב.

ברכת הבנים היא ברכה הנהוגה בחלק מקהילות ישראל, בה ההורים (או האב בלבד) מברכים את ילדיהם בליל שבת ובערב יום הכיפורים. ברכה זו מתועדת לראשונה סביב המאות 14-16 (תקופת האחרונים). נוסח הברכה הנפוץ הוא:

"ישימך אלהים כאפרים וכמנשה.

יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".

השורה הראשונה היא ציטוט מדברי יעקב במעמד המפגש בינו לבין יוסף ובניו (בראשית מח, כ): "וַיְבָרְכֵם בַּיּוֹם הַהוּא, לֵאמוֹר, בְּךָ יְבָרֵךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר, יְשִׂמְךָ אֱלֹהִים כְּאֶפְרַיִם וְכִמְנַשֶּׁה". השורה הבאה היא נוסח ברכת כהנים כלשונה.

לבנות, במקום השורה הראשונה, מברכים:

"ישימך אלהים כשרה, רבקה, רחל ולאה".

מקובל להניח את הידיים על ראש הילדים בעת הברכה, בדומה לצורת ברכת יעקב לבני יוסף – מנשה ואפרים.

הנוסחים החלופיים המופיעים באתר מעניקים אפשרות אחרת להסתכלות על הטקס המשפחתי הוותיק והמוכר באופן שאינו מכתיב גבולות מגדריים נוקשים או מגביל לסיפור המקראי הספציפי. בקטעים המופיעים באתר ניתן לקרוא מחוויותיהן של שתי משפחות המשתפות במנהג ברכת הילדים כפי שהוא נהוג במשפחתם.

הברכות החלופיות מקורן במרכז 'קולות' ללימודי מגדר והאישה היהודית, שממוקם בסמינר לרבנים של התנועה הרקונסטרוציוניסטית.

 

השארת תגובה