סעודת 'מלווה מלכה' למוצאי שבת (מתוך אתר חב"ד)

סעודת 'מלווה מלכה' למוצאי שבת (מתוך אתר חב"ד)

 

בקטע זה ניתן לקרוא על מנהג סעודת 'מלווה מלכה' הנהוג לערוך במוצאי שבת לאחר ההבדלה. הרעיון העומד מאחורי המנהג הוא שיש 'ללוות את המלכה' (השבת) עם צאתה על מנת להעניק לה כבוד והדר. בפועל, משמש המנהג ביטוי לרצון של יהודים רבים להמשיך את אווירת השבת המיוחדת גם לאחר צאתה בדרך שונה קצת, שמאפשרת מעבר הדרגתי ממנוחת וקדושת השבת אל תוך העומס וטרדות השבוע.

בפועל, נוהגים להתכנס ביחד ולאכול מעט ואף להדליק נרות רבים. יש הנוהגים להוסיף לסעודה זו גם תוכן מוזיקלי ולהפוך אותה להתכנסות פומבית רחבה ומשמחת, על מנת להתחיל את השבוע במצב רוח מרומם.

השארת תגובה