מרצים כל הארץ

דודו ליברמן – קרבות מקראיים

דודו ליברמן – קרבות מקראיים

על המרצה: מנחה טקסים, מראשי בתי המדרש הפתוחים בארץ. בעבר, מנכ"ל אלול ומנחה בקולות מאז ייסודו. נושא השיעור:  קרבות מקראיים. אופי השיעור: סיור. פירוט נושאי הקורס: למידת קרבות מקראיים כמאורע צבאי תרבותי. חיבור של ההתנהלות האופרטיבית עם אמונות יסוד ותפיסת עולם והכרעות אישיות. מטרות חינוכיות: