רבי משה בן קלונימוס

'כל מקדש שביעי'- פיוט אשכנזי לליל שבת

'כל מקדש שביעי'- פיוט אשכנזי לליל שבת

בעמוד זה ניתן להאזין לביצוע של הפיוט העתיק 'כל מקדש שביעי', שחובר על ידי הרב משה בן קלונימוס כבר במאה ה-10. הפיוט הופיע לראשונה בספר 'מחזור ויטרי', שחובר במאה ה-12. את הפיוט נוהגים לשיר בקהלות האשכנזים בליל שבת, והוא מורכב משבעה בתים. הצלע הרביעית בכל