אודות המיזם

כל אחד ממקומו (חל"צ) מקים ומפעיל 'האבים' של תוכן יהודי, המותאמים אישית לארגונים העוסקים בבנייה של קהילות ובחינוך יהודי פלורליסטי. אנו מסייעים לארגונים וקהילות להשלים את פעילות השטח שלהם בפעילות אינטרנטית איכותית, המספקת כלי יעיל להפצה והצגה של תוכן הקשור בטקסים ואורחות חיים באופן מגוון, נגיש ואיכותי. החיבור למיזם "שבת אנפלאגד" הוא טבעי בעינינו, ומשלים את יתר המידע המסופק במסגרת המיזם (כגון פעילויות וסיורים) עם מידע פרקטי הנוגע לטקסי השבת המסורתיים.

yakir@kulam.htmline.com